Historiek

Het kantoor de Crombrugghe & Partners werd in 1997 opgericht als antwoord enerzijds, op de belangrijke wijzigingen die zich in het economisch landschap voordeden en anderzijds, op de steeds groeiende vraag naar onafhankelijke adviesverlening.

De evolutie van het begrip “corporate governance”, het vastgoedbeheer die steeds professioneler aangepakt wordt, het feit dat vastgoed steeds vaker beschouwd wordt als een troef voor productie, management en zelfs voor marketing, en het ontstaan van grote gefusioneerde groepen, hebben de evolutie op het vlak van de consultancy sterk beïnvloed.

Bedrijven besteden sytematisch de activiteiten uit die hen niet eigen zijn (zoals het beheer van hun vastgoedpatrimonium). En de nood aan derde scheidsrechters nam toe.

Bij dC&P wordt de dialoog met de klant niet te verstoord met belangenconflicten en nevenbelangen en kan de vertrouwelijkheid van de opdrachten in alle situaties gewaarborgd worden.

De medewerkers zijn opgeleid zowel op technisch als op financieel en juridisch vlak en hebben een praktische kennis opgedaan in de verschillende segmenten van de vastgoedmarkt, zodanig dat voor ingewikkelde vastgoedvraagstukken oplossingen op maat uitgewerkt kunnen worden.

Een doorgedreven zoeken naar kwaliteit en professionalisme hebben ertoe geleid dat het kantoor haar klantenbestand steeds heeft kunnen uitbreiden en de bestaande klanten heeft kunnen behouden, want dC&P denkt met haar klanten mee.

 

Network

Troostwijk-Roux Expertises | LinkedIn