Troeven

 

dC&P biedt deskundig advies aan toporganisaties,

onze klanten zijn banken, verzekeringsmaatschappijen, immobiliënfondsen, internationale investeringsfondsen, bevaks, regionale en internationale instellingen, openbare bedrijven en multinationals.

Met een doorgedreven knowhow van de vastgoedmarkt, de coördinatiecapaciteit van verschillende analyses (technische, stedenbouwkundige en marktanalyse), de toegang tot en het bezit van uitgebreide gegevensbanken, gedetailleerde berekeningsmodellen, is het kantoor in staat ingewikkelde problematieken te bestuderen en op te lossen.

Onafhankelijk

Het kantoor heeft in de loop der jaren, op niveau van nationale en internationale institutionele investeerders en belangrijke corporate users een bijzondere reputatie opgebouwd als consultant in bedrijfsmatig onroerend goed vanuit een positie dat los staat van makelaardijactiviteiten.

Dit heeft als gunstig gevolg:

 • Geen belangenconflicten of nevenbelangen.
 • Toegang tot een ruime waaier aan informatiebronnen bij verschillende medespelers van de markt en bij administraties waarmede het kantoor vanuit de bijzondere opstelling geen concurrentie aandoet in hun hoofdactiviteit.
 • Laat de betrokken klanten toe om vrij de markt en de makelaarswereld te benaderen in het kader van de commercialisering.

Interdisciplinair netwerk

dC&P heeft een netwerk opgebouwd, zowel regionaal als interdisciplinair, om snel te kunnen inspelen op iedere specifieke problematiek. Deze strategische allianties garanderen de klanten met een minimale inspanning een maximale beschikbaarheid van de beste professionals ter plaatse en van een team dat zich volledig aanpast aan hun behoeften.

Deze werkwijze laat toe:

 • Om heel snel een antwoord op maat te vinden op specifieke problemen.
 • De internationalisering van onze diensten.

Polyvalente ervaring

dC&P werkt vanuit verschillende vakbenaderingen een aangepaste strategie uit, opdat het vastgoedpatrimonium optimaal aan de doelstellingen en vereisten van het bedrijf of de instelling zou beantwoorden.

 

Oplossingen op maat

Rapporteringen worden aangepast aan het betrokken beslissingsproces zoals:

 • Synthetische beschrijvende fiches van een gebouw of van een volledig patrimonium
 • Leveren van digitale producten zoals het uitbouwen van aangepaste databases
 • Ren quick scan verslagen (rating van een gebouw door middel van een groot aantal criteria)
 • SWOT analyses : analyse van de sterktes en zwaktes van een project
 • Plaatselijke marktanalyses
 • Uitvoerige berekeningsmodellen
 • Gevoeligheidsstudies
 • Gesofistikeerde cash-flow analyses
 • Marktanalyses over geheel België en Luxemburg
 • Volledige due diligence reporting met technische, stedenbouwkundige en marktanalyses

Vertrouwelijkheid

De vertrouwelijkheid waarmede elk element van het dossier wordt behandeld is in alle situaties gewaarborgd:

 • Dit laat ons toe de vastgoedmakelaars vrij te benaderen.
 • Gebonden door het beroepsgeheim verkrijgen wij, wanneer specifiek nodig, informatie van bepaalde fiscale administraties.

 

 

de Crombrugghe & Partners NV is een RICS Regulated Firm, hetgeen betekent dat haar diensten steunen op de hoogst professionele standaards, een hoog niveau van financieel professionalisme en een ethische code.